Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή, για τον τρόπο διαχείρισής του από την πολιτεία.

Σχεδόν όλες οι κρίσιμες αποφάσεις και ενέργειες που έγιναν από τις κρατικές υπηρεσίες ήταν αντίθετες από αυτό που έπρεπε να γίνει.

Γι’ αυτό, ο άμεσος και αυθόρμητος χαρακτηρισμός του δυστυχήματος αυτού σαν ΕΓΚΛΗΜΑ, είναι απόλυτα σωστός και δικαιολογημένος.

Εγκλήματα στη διαχείριση του δυστυχήματος

Τα παρακάτω αφορούν αποκλειστικά τον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίστηκε το δυστύχημα, από τη σκοπιά της διαχείρισης κρίσεων και μόνο, και όχι για την ουσία των αιτίων που οδήγησαν σ’ αυτό.

 1. Δεν είχε συσταθεί επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ενώ εκκρεμούσε από χρόνια.
 2. Με την απουσία κατάλληλης επιτροπής διαχείρισης, δεν ανατέθηκε η διαχείριση στην παρόμοια και εξαιρετικά έμπειρη επιτροπή αεροπορικών ατυχημάτων, που είναι το αμέσως καλύτερο από το τίποτα.
 3. Δεν ενεργοποιήθηκε άμεσα εισαγγελική αρχή για το δυστύχημα, ή δεν έσπευσε εισαγγελέας στον τόπο του.
 4. Δεν έγινε περίφραξη και περιφρούρηση του χώρου του δυστυχήματος για να υπάρχει έλεγχος των στοιχείων προς διερεύνηση, κάτι που, όπως γνωρίζουν όλοι οι ειδικοί, είναι το πρωτεύον και σημαντικότερο μέτρο διαχείρισης ενός τέτοιου δυστυχήματος. Κατά συνέπεια, έγιναν πολλά από τα επόμενα.
 5. Απομακρύνθηκαν βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, χωρίς να γνωρίζει κανείς υπεύθυνος για το πώς, πότε, από ποιον και γιατί.
 6. Έγινε πλήρης επιμόλυνση του χώρου από άσχετους επισκέπτες, έως της εγκληματικής επιχωμάτωσης και ασφαλτόστρωσης του χώρου, με σχεδόν πλήρη καταστροφή σημαντικών στοιχείων της έρευνας των αρμοδίων επιστημόνων.
 7. Μεταφέρθηκαν σε απομακρυσμένο μέρος, πρόχειρα και υπό τη μορφή μπάζων, τα υπολείμματα των βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας, μαζί με τα απομεινάρια των νεκρών ανθρώπων, κάτι που συνιστά το ποινικό αδίκημα της περιύβρισης νεκρών, και κυρίως, μέγιστο ανοσιούργημα και αίσχιστη ύβρη έναντι των νεκρών θυμάτων.
 8. Η διοίκηση του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης έσβησε τα αρχεία των καταγραφικών βίντεο στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης και εξαφανίστηκαν βιντεοσκοπημένα στοιχεία για τα πιθανά παράνομα εύφλεκτα υλικά που μετέφεραν οι τρεις πρώτες ανοιχτές πλατφόρμες του εμπορικού συρμού, πάνω από τα δηλωμένα ελάσματα.
 9. Η δικαστική διερεύνηση του δυστυχήματος έγινε με αδιανόητη και αδικαιολόγητη αργοπορία, τη στιγμή που το ενδεχόμενο πόρισμα θα μπορούσε να αποκαλύπτει κάποιες σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια κίνησης των σιδηροδρόμων, που η μη επίλυσή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο δυστύχημα για τους ίδιους λόγους με το ήδη γεγονός. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποψιών για τεχνικά ελαττώματα στη λειτουργία μεταφορικών μέσων και των υποστηρικτικών τους συστημάτων (ηλεκτρονικά, λιπαντικά, ηλεκτρικά κλπ.), καθηλώνονται όλα τα μεταφορικά μέσα ίδιου τύπου παγκοσμίως, κάτι που γίνεται πάντοτε στον τομέα των αεροσκαφών.
 10. Απαγορεύτηκε σε ανεξάρτητους δικαστικούς ερευνητές, διορισμένους από τους συγγενείς των θυμάτων, η πρόσβαση σε ερευνητικό υλικό, χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Το καθένα από τα παραπάνω είναι ένα ξεχωριστό αυτούσιο έγκλημα, που στοιχειοθετείται από την επιστήμη της Διαχείρισης κρίσεων.

Αστυνομική διερεύνηση των αιτίων και εξεύρεση των ενόχων

Όσον αφορά στη διερεύνηση των ουσιαστικών αιτίων του δυστυχήματος, στο αστυνομικό κομμάτι της έρευνας, από την ανάλυση των μέχρι τώρα δημοσιευμένων ευρημάτων, θα εστίαζα την προσοχή των αρμοδίων στα παρακάτω.

 1. Δυο υπάλληλοι του ΟΣΕ, που σχετίζονταν έμμεσα με το δυστύχημα των Τεμπών, σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα. Αν και είναι πολύ πιθανό να είναι σύμπτωση, πρέπει να διερευνηθούν, σαν προϊόντα εγκληματικής ενέργειας, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.
 2. Η προμήθεια των ύποπτων εύφλεκτων υλικών σε μεγάλες ποσότητες, θα πρέπει να μπορεί να εντοπιστεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες, μέσω των ενισχυμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων τους και με τη συνεργασία άλλων κρατών και διεθνών φορέων και οργανώσεων. Ο παραλήπτης για τον οποίο προοριζόταν το εύφλεκτο φορτίο, είναι κατά πάσα βεβαιότητα ο ηθικός και κατά πολύ και φυσικός αυτουργός για τη μεθόδευση της αποτροπής διερεύνησης του εγκλήματος.
 3. Τα τηλεφωνικά αρχεία επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων, έστω και χωρίς το περιεχόμενο των συνομιλιών, μπορούν να καταδείξουν με εξαιρετική ακρίβεια τους υπεύθυνους, που συμμετείχαν στις επιμέρους ενέργειες που συνέβαλαν στην απόκρυψη στοιχείων, και συνεπώς στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς, και συνολικά στο έγκλημα.
 4. Τα αρχεία τραπεζικών συναλλαγών των εμπλεκόμενων, θα προσθέσουν στοιχεία στην ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων. Η μεταφορά των εύφλεκτων υλών χωρίς καταγραφή, δεν πρέπει να ήταν η μοναδική φορά, ούτε γίνεται χωρίς μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος στους φυσικούς αυτουργούς. Η εκκωφαντική απόλυτη σιωπή των σιδηροδρομικών υπαλλήλων αναδεικνύει τον τρόμο για τη ζωή τους, όχι απλά το φόβο της φυλακής.

Με ανάλυση και διασταύρωση των τηλεφωνημάτων, των χρόνων, των προσώπων, των τραπεζικών κινήσεων προς τους φυσικούς αυτουργούς της συγκάλυψης και άλλων στοιχείων, μπορεί να βρεθεί

 1. Ποιος έδωσε εντολή να σβηστούν τα βίντεο του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης
 2. Ποιος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν τα βαγόνια με το εύφλεκτο υλικό
 3. Ποια εταιρία ή εργολάβος μετέφερε τα βαγόνια με το εύφλεκτο υλικό
 4. Ποιοι υπάλληλοι του ΟΣΕ και ποιοι εργολάβοι ειδικών μηχανημάτων έχουν ανεξήγητα μεγάλες περιουσίες.
 5. Ποιοι μίλησαν στους μετέπειτα σκοτωμένους υπαλλήλους του ΟΣΕ και στους συνεργάτες τους.

Οι ανεξάρτητοι ερευνητές που ενεργούν για τους συγγενείς των θυμάτων, έχουν βγάλει αρκετά συμπεράσματα και έχουν θέσει αρκετά ερωτήματα στις αρχές. Οι παραλήψεις και τα λάθη που αναδεικνύονται είναι τόσο εξόφθαλμα, ώστε να θεωρείται βέβαιο ότι οι υπαίτιοι γι’ αυτά είχαν πλήρη αντίληψη για το τι κάνουν, όπως και το μέγεθος του ρίσκου που αναλάμβαναν. Αυτά έγιναν, είτε μετά από προφορικές εντολές και πιέσεις των ανωτέρων τους στην ιεραρχία δικαστικών, ή άλλων ισχυρών πολιτικών προσώπων, είτε μετά από προσωπικές απειλές από τρίτους με ισχύ και ίδια συμφέροντα για την παρεμπόδιση της διερευνητικής ανακριτικής διαδικασίας και της αποκάλυψης των πραγματικών ενόχων.

Αυτή η άποψη ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την ανάλυση της μόλις πρόσφατης εντολής της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την αρμόδια Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Το κείμενο αυτό έχει τη γνωστή κλασική πολιτική χροιά που γνωρίζουν όλοι. Λέει, ουσιαστικά:

Σας στέλνω μια αυστηρή υπενθύμιση να πράξετε το αυτονόητο καθήκον σας, για να με δουν ότι το κάνω, γιατί ξέρω ότι έχετε ενεργήσει όπως έπρεπε. Ότι και να κάνετε, θα το δεχτώ ως σωστό.

Δεν μπορώ να φανταστώ πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υποκριτικού λόγου. Με αυτό, φτύνει κατάμουτρα τους συγγενείς των θυμάτων και τους προκαλεί, ρίχνοντάς τους με χυδαιότητα το γάντι, να καταφέρουν να βρουν το δίκιο τους, μέσα στο συνονθύλευμα των μπάζων με τα απομεινάρια των συγγενών τους, στην περιφραγμένη αυλή ενός από τους θύτες τους. Ώ της ύβρεως!

Είναι πλέον από προφανές ότι αυτό το πρόσωπο ήταν και είναι ένας από τους κύριους ενόχους για τη συγκάλυψη των ενόχων, φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σχετικές Αναρτήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *